Test 8 kompetencji kluczowych

# 1 Komptencje cyfrowe

Wymagane pola są oznaczone *

1.Samodzielnie potrafię opracować dokument na komputerze z wykorzystaniem oprogramowania biurowego *
2.Sprawnie znajduję w Internecie informacje, jeśli są mi potrzebne *
3.Umiem samodzielnie rozwiązywać problemy techniczne związane z nowymi technologiami *

1 z 8