O aplikacji

Aplikacja jest elementem projektu “Młodzież solidarna z dziedzictwem” realizowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie ze środków Unii Europejskiej (w ramach programu POWER 2014-2020, Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu).